יום רביעי, 23 באוגוסט 2017, א' אלול ה' תשע"ז
לפרסום חייגו: 08-9255158
כל המבזקים >>
02/08 08:07, ביקור מפתיע: שר המדע אופיר אקוניס וראש העיר עו"ד יאיר רביבו, הפתיעו השבוע את חניכי קייטנות המדע בלוד
06/08 15:21, אמבולנס המשאלות של מד"א מילא את משאלתה של סאמיה החולה
08/08 18:43, מושב זיתן : יישוב עם שם טוב כמו שמן טוב!
09/08 07:46, שני נהגי משאיות נתפסו משליכים פסולת בשטח ציבורי ברמלה
14/08 19:01, משרד החינוך פירסם היום: התיכונים ברמלה ולוד בין 71 המצטיינים בארץ
15/08 08:10, מצילים את הילי חולת הסרטן
20/08 08:14, אלוף האלופים מגיע לחבל מודיעין!
21/08 10:56, הצד של השף מאיר אדוני בשוק רמלה
22/08 09:35, אירוע הדקירה ברמלה – הבוקר יובא החשוד לדיון בהארכת מעצרו
23/08 12:40, הזמרת ליאורה יצחק מלוד תופיע בתיאטרון ירושלים
02/08 08:07, ביקור מפתיע: שר המדע אופיר אקוניס וראש העיר עו"ד יאיר רביבו, הפתיעו השבוע את חניכי קייטנות המדע בלוד
06/08 15:21, אמבולנס המשאלות של מד"א מילא את משאלתה של סאמיה החולה
08/08 18:43, מושב זיתן : יישוב עם שם טוב כמו שמן טוב!
09/08 07:46, שני נהגי משאיות נתפסו משליכים פסולת בשטח ציבורי ברמלה
14/08 19:01, משרד החינוך פירסם היום: התיכונים ברמלה ולוד בין 71 המצטיינים בארץ
15/08 08:10, מצילים את הילי חולת הסרטן
20/08 08:14, אלוף האלופים מגיע לחבל מודיעין!
21/08 10:56, הצד של השף מאיר אדוני בשוק רמלה
22/08 09:35, אירוע הדקירה ברמלה – הבוקר יובא החשוד לדיון בהארכת מעצרו
23/08 12:40, הזמרת ליאורה יצחק מלוד תופיע בתיאטרון ירושלים
02/08 08:07, ביקור מפתיע: שר המדע אופיר אקוניס וראש העיר עו"ד יאיר רביבו, הפתיעו השבוע את חניכי קייטנות המדע בלוד
06/08 15:21, אמבולנס המשאלות של מד"א מילא את משאלתה של סאמיה החולה
08/08 18:43, מושב זיתן : יישוב עם שם טוב כמו שמן טוב!
09/08 07:46, שני נהגי משאיות נתפסו משליכים פסולת בשטח ציבורי ברמלה
14/08 19:01, משרד החינוך פירסם היום: התיכונים ברמלה ולוד בין 71 המצטיינים בארץ
15/08 08:10, מצילים את הילי חולת הסרטן
20/08 08:14, אלוף האלופים מגיע לחבל מודיעין!
21/08 10:56, הצד של השף מאיר אדוני בשוק רמלה
22/08 09:35, אירוע הדקירה ברמלה – הבוקר יובא החשוד לדיון בהארכת מעצרו
23/08 12:40, הזמרת ליאורה יצחק מלוד תופיע בתיאטרון ירושלים
02/08 08:07, ביקור מפתיע: שר המדע אופיר אקוניס וראש העיר עו"ד יאיר רביבו, הפתיעו השבוע את חניכי קייטנות המדע בלוד
06/08 15:21, אמבולנס המשאלות של מד"א מילא את משאלתה של סאמיה החולה
08/08 18:43, מושב זיתן : יישוב עם שם טוב כמו שמן טוב!
09/08 07:46, שני נהגי משאיות נתפסו משליכים פסולת בשטח ציבורי ברמלה
14/08 19:01, משרד החינוך פירסם היום: התיכונים ברמלה ולוד בין 71 המצטיינים בארץ
15/08 08:10, מצילים את הילי חולת הסרטן
20/08 08:14, אלוף האלופים מגיע לחבל מודיעין!
21/08 10:56, הצד של השף מאיר אדוני בשוק רמלה
22/08 09:35, אירוע הדקירה ברמלה – הבוקר יובא החשוד לדיון בהארכת מעצרו
23/08 12:40, הזמרת ליאורה יצחק מלוד תופיע בתיאטרון ירושלים
02/08 08:07, ביקור מפתיע: שר המדע אופיר אקוניס וראש העיר עו"ד יאיר רביבו, הפתיעו השבוע את חניכי קייטנות המדע בלוד
06/08 15:21, אמבולנס המשאלות של מד"א מילא את משאלתה של סאמיה החולה
08/08 18:43, מושב זיתן : יישוב עם שם טוב כמו שמן טוב!
09/08 07:46, שני נהגי משאיות נתפסו משליכים פסולת בשטח ציבורי ברמלה
14/08 19:01, משרד החינוך פירסם היום: התיכונים ברמלה ולוד בין 71 המצטיינים בארץ
15/08 08:10, מצילים את הילי חולת הסרטן
20/08 08:14, אלוף האלופים מגיע לחבל מודיעין!
21/08 10:56, הצד של השף מאיר אדוני בשוק רמלה
22/08 09:35, אירוע הדקירה ברמלה – הבוקר יובא החשוד לדיון בהארכת מעצרו
23/08 12:40, הזמרת ליאורה יצחק מלוד תופיע בתיאטרון ירושלים
02/08 08:07, ביקור מפתיע: שר המדע אופיר אקוניס וראש העיר עו"ד יאיר רביבו, הפתיעו השבוע את חניכי קייטנות המדע בלוד
06/08 15:21, אמבולנס המשאלות של מד"א מילא את משאלתה של סאמיה החולה
08/08 18:43, מושב זיתן : יישוב עם שם טוב כמו שמן טוב!
09/08 07:46, שני נהגי משאיות נתפסו משליכים פסולת בשטח ציבורי ברמלה
14/08 19:01, משרד החינוך פירסם היום: התיכונים ברמלה ולוד בין 71 המצטיינים בארץ
15/08 08:10, מצילים את הילי חולת הסרטן
20/08 08:14, אלוף האלופים מגיע לחבל מודיעין!
21/08 10:56, הצד של השף מאיר אדוני בשוק רמלה
22/08 09:35, אירוע הדקירה ברמלה – הבוקר יובא החשוד לדיון בהארכת מעצרו
23/08 12:40, הזמרת ליאורה יצחק מלוד תופיע בתיאטרון ירושלים
02/08 08:07, ביקור מפתיע: שר המדע אופיר אקוניס וראש העיר עו"ד יאיר רביבו, הפתיעו השבוע את חניכי קייטנות המדע בלוד
06/08 15:21, אמבולנס המשאלות של מד"א מילא את משאלתה של סאמיה החולה
08/08 18:43, מושב זיתן : יישוב עם שם טוב כמו שמן טוב!
09/08 07:46, שני נהגי משאיות נתפסו משליכים פסולת בשטח ציבורי ברמלה
14/08 19:01, משרד החינוך פירסם היום: התיכונים ברמלה ולוד בין 71 המצטיינים בארץ
15/08 08:10, מצילים את הילי חולת הסרטן
20/08 08:14, אלוף האלופים מגיע לחבל מודיעין!
21/08 10:56, הצד של השף מאיר אדוני בשוק רמלה
22/08 09:35, אירוע הדקירה ברמלה – הבוקר יובא החשוד לדיון בהארכת מעצרו
23/08 12:40, הזמרת ליאורה יצחק מלוד תופיע בתיאטרון ירושלים
02/08 08:07, ביקור מפתיע: שר המדע אופיר אקוניס וראש העיר עו"ד יאיר רביבו, הפתיעו השבוע את חניכי קייטנות המדע בלוד
06/08 15:21, אמבולנס המשאלות של מד"א מילא את משאלתה של סאמיה החולה
08/08 18:43, מושב זיתן : יישוב עם שם טוב כמו שמן טוב!
09/08 07:46, שני נהגי משאיות נתפסו משליכים פסולת בשטח ציבורי ברמלה
14/08 19:01, משרד החינוך פירסם היום: התיכונים ברמלה ולוד בין 71 המצטיינים בארץ
15/08 08:10, מצילים את הילי חולת הסרטן
20/08 08:14, אלוף האלופים מגיע לחבל מודיעין!
21/08 10:56, הצד של השף מאיר אדוני בשוק רמלה
22/08 09:35, אירוע הדקירה ברמלה – הבוקר יובא החשוד לדיון בהארכת מעצרו
23/08 12:40, הזמרת ליאורה יצחק מלוד תופיע בתיאטרון ירושלים
02/08 08:07, ביקור מפתיע: שר המדע אופיר אקוניס וראש העיר עו"ד יאיר רביבו, הפתיעו השבוע את חניכי קייטנות המדע בלוד
06/08 15:21, אמבולנס המשאלות של מד"א מילא את משאלתה של סאמיה החולה
08/08 18:43, מושב זיתן : יישוב עם שם טוב כמו שמן טוב!
09/08 07:46, שני נהגי משאיות נתפסו משליכים פסולת בשטח ציבורי ברמלה
14/08 19:01, משרד החינוך פירסם היום: התיכונים ברמלה ולוד בין 71 המצטיינים בארץ
15/08 08:10, מצילים את הילי חולת הסרטן
20/08 08:14, אלוף האלופים מגיע לחבל מודיעין!
21/08 10:56, הצד של השף מאיר אדוני בשוק רמלה
22/08 09:35, אירוע הדקירה ברמלה – הבוקר יובא החשוד לדיון בהארכת מעצרו
23/08 12:40, הזמרת ליאורה יצחק מלוד תופיע בתיאטרון ירושלים
02/08 08:07, ביקור מפתיע: שר המדע אופיר אקוניס וראש העיר עו"ד יאיר רביבו, הפתיעו השבוע את חניכי קייטנות המדע בלוד
06/08 15:21, אמבולנס המשאלות של מד"א מילא את משאלתה של סאמיה החולה
08/08 18:43, מושב זיתן : יישוב עם שם טוב כמו שמן טוב!
09/08 07:46, שני נהגי משאיות נתפסו משליכים פסולת בשטח ציבורי ברמלה
14/08 19:01, משרד החינוך פירסם היום: התיכונים ברמלה ולוד בין 71 המצטיינים בארץ
15/08 08:10, מצילים את הילי חולת הסרטן
20/08 08:14, אלוף האלופים מגיע לחבל מודיעין!
21/08 10:56, הצד של השף מאיר אדוני בשוק רמלה
22/08 09:35, אירוע הדקירה ברמלה – הבוקר יובא החשוד לדיון בהארכת מעצרו
23/08 12:40, הזמרת ליאורה יצחק מלוד תופיע בתיאטרון ירושלים

הסיפורים המרכזיים

תמונת היום

ביקור הנשיא: נשיא המדינה, פרופסור אפרים קציר מבקר בעיר לוד. לימינו: רעייתו נינה וראש העיר צבי איצקוביץ ז"ל. לשמאלו: שמואל קישלס ממפלגת המערך. עוד נראה בתמונה: יו"ר מועצת הפועלים, אזולאי. שנת 1975. הילדים שבתמונה יהיו השנה בני 50. צילום: מיכאל אלמגור

לוח אירועים

א ב ג ד ה ו ש
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

עסקים

לוחות