יום שני, 21 באוקטובר 2019, כ"ב תשרי ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 08-9255158

יהדות פותח את ידיך ברמלוד נט באר יעקב

יהדות פותח את ידיך - הפינה היהודית של תושבי רמלה, לוד, מודיעין ובאר יעקב

צום י"ז בתמוז חל היום (שלישי), מעלות השחר ויסתיים בע"ה בצאת הכוכבים

י"ז בתמוז הוא יום צום שנקבע לזכר נפילתה של ירושלים, נפילה שהובילה לחורבנו של בית המקדש. ביום זה נפרצו חומותיה של ירושלים על ידי חילות האויב שנכנסו לתוכה.

פורסם בתאריך:


י"ז בתמוז הוא היום שפותח את "שלושת השבועות" – תקופת האבל הלאומי, שמגיעה לשיאה ביום תשעה באב. תענית י"ז בתמוז היא הראשונה מבין ארבע התעניות שמוזכרות על ידי הנביאים. מטרת הצום היא לעורר את תחושת האובדן על חורבן בית המקדש ועל הגלות שבאה בעקבותיו.

מדוע צמים?

צום י"ז בתמוז מכונה "הרביעי" משום שהוא חל בחודש הרביעי למניין החודשים. נמנעים בו מאכילה ושתייה, אומרים "סליחות", קוראים "אבינו מלכנו", ומוסיפים "עננו" בתפילת עמידה. ימי האבל על חורבן בתי המקדש מתמקדים בהבנה שחורבן בית המקדש נבע ממצבו הרוחני והמוסרי של העם, וממנו גם תיבנה בנייתו לעתיד לבוא. לכן, הצער והאבל הם העיקר בתענית, אלא הלמידה  מהעבר והפנמת הלקחים ממנו.

חמישה דברים אירעו לאבותינו ביום זה, כפי שהובא בתלמוד בבלי במסכת תענית (כו)

1. נשתברו הלוחות - משה ירד מהר סיני עם לוחות הברית וראה שהעם בנה עגל זהב והם רוקדים סביבו, לכן הוא השליך מידיו את הלוחות ושבר אותם, וביקש מהאלוהים לסלוח לבני ישראל על מעשיהם.

2. בוטל התמיד - על פי התלמוד, הופסק קורבן התמיד, קורבן ציבור המוקרב פעמיים ביום ומסמל תמידיות. בימי חורבן בית ראשון פרץ הצבא הבבלי לירושלים, אך לא היה יכול להיכנס להיכל ה', כי הכהנים התבצרו בבית המקדש. הכהנים המתבצרים המשיכו בעבודת הקורבנות עד ליום ז' באב, אבל ביום י"ז בתמוז, שלושה שבועות לפני החורבן, הקריבו בפעם האחרונה את קורבן התמיד ובוטלו הקורבנות.

3. שרף אפוסטומוס את התורה - קריעת ספר תורה על ידי חייל רומי שגם שרף אותו באש, מעשה זה שאירע בי"ז בתמוז הכעיס מאוד את היהודים שקבעו זכר לאירוע ביום זה.

4. הועמד צלם בהיכל - היוונים בעת מלחמת החשמונאים העמידו פסל של זאוס בבית המקדש. יש הטוענים שהמעשה קרה בימי אדריינוס שהקים את פסל יופיטר במקום המקדש.

5. הובקעה העיר - התאריך י"ז בתמוז מאחד שני תאריכים קרובים בחודש תמוז. שניהם מציינים אירוע זהה הקשור לחורבן הלאומי בשתי תקופות היסטוריות שונות ובהפרש של כ- 650 שנה: הבקעת חומות העיר ירושלים בידי האויב - כשלב אחרון לפני כיבוש העיר וחורבן בית המקדש - גם בתקופת הבית הראשון וגם בתקופת הבית השני.

בבית ראשון הובקעו חומותיה של ירושלים על ידי חיילי בבל בט' בתמוז ובבית שני על ידי הרומאים בי"ז בתמוז. מאחר שחורבן הבית השני נחשב חמוּר יותר מחורבן הבית הראשון, נקבע התאריך המאוחר יותר - י"ז בתמוז - כיום צום לזכר הבקעת חומות העיר. בתאריך זה החל חורבנה של ירושלים וקץ מלכות ישראל.

 

בין המצרים - מי"ז בתמוז עד ט' באב

מיום י"ז בתמוז מתחילים ימי "בין המצרים". שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז ל-ט' באב מכונים "בין המצרים" ונוהגים בהם מנהגי אבלות. בין היתר, לא לובשים בגד חדש, לא מקיימים טקסי חתונה, לא מסתפרים ולא שומעים מוזיקה. תשעת הימים האחרונים בימי "בין המצרים", החלים בין ראש חודש אב ל-ט' באב, מכונים "תשעת הימים".

צום מועיל לכולם!

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: