יום שני, 30 במרץ 2020, ה' ניסן ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 08-9255158

נדל"ן ודיור מקומי ברמלוד נט באר יעקב

כל חדשות הנדל"ן של שוהם, באר יעקב, חבל מודיעין, גזר, עמק לוד, רמלה ולוד

שני מיליון שוכרים ייהנו מהחוק לשכירות הוגנת!

חוק שכירות הוגנת אושר ביום שני השבוע לאחר קריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת בתמיכתם של 64 חברי כנסת וללא מתנגדים. החוק נידון בממשלה הנוכחית במשך תקופה ארוכה של למעלה משנתיים. והוא למעשה שמסדיר את היחסים שבין השוכר והמשכיר וקובע כי דירה אינה ראויה למגורים אם אין בה שירותים, מערכת ביוב, מערכת חשמל, תאורה, פתחי אוורור, תאורה טבעית, ומערכת לאספקת מי שתייה.

פורסם בתאריך:


מי שלא מצליח לרכוש דירה, נאלץ להשכיר. בצילום: פרוייקט מגורים ברמלה

חוק לשכירות הוגנת אושר השבוע ביום שני בקריאה ראשונה בכנסת והוא עבר להכנות לקריאה שנייה ושלישית, אחרי שנתיים וחצי מאז הוצע לראשונה בכנסת ע"י ח"כ סתיו שפיר וח"כ רועי פוקלמן.

  החוק לשכירות הוגנת, מסדיר את מערכת היחסים בין שוכר ומשכיר, ומגדיר מהי דירה ראויה למגורים, על איזה צד מוטלים תשלומים שונים, מהו גובה הערבות המקסימלי שניתן לדרוש, וחוקיות סעיפים הפוטרים את השוכר ממחויבותו כלפי השוכר.

עם זאת, הביקורת שנמתחת על החוק טוענת כי הוא אינו מספק ואף מאכזב, שכן הוא אינו נותן מענה  למשפחות בשכירות ארוכת טווח, ואינו מגן מפני יכולת המשכירים לייקר את שכר הדירה פעם בשנה, כל פעם מחדש.

להלן התחומים שהחוק החדש קובע לטובת השוכר , אבל אין בו עדיין תנאים האמורים להתייחס לשכירות לטווח ארוך, וחבל שכך.

התשלומים שחלים על השוכר ועל המשכיר:

על פי החוק, על השוכר לשאת את דמי השכירות, ארנונה, תשלומים עבור צריכה שוטפת של מים, חשמל וגז, וכן תשלומי אחזקה שוטפת לנציגות הבית המשותף. לעומת זאת, תשלומים המיועדים לרכישת או השבחת מתקנים המשרתים את הדירה המושכרת, יחולו על המשכיר, וכך גם ביטוח הדירה המושכרת, ותשלומים שחב המשכיר לאדם שלישי. כך למשל, במידה שהמשכיר שכר את שירותיו של מתווך על מנת שיציג את הנכס לשוכרים פוטנציאלים – הוא יהיה זה שישלם את דמי התיווך. זאת בניגוד למצב הרווח כיום בשוק – כאשר השוכר הוא זה שנושא בנטל תשלום דמי התיווך.

מה גובה הערבות שעל השוכר להבטיח למשכיר?

החוק קובע הגבלה על גובה הערבויות שרשאי המשכיר לדרוש מהשוכר. גובה הערבות המקסימלי נקבע במסגרת החוק על שליש מדמי השכירות עבור כל התקופה, או פי שלושה מדמי השכירות החודשיים – הנמוך מבין השניים.

מתי המשכיר יכול לממש את הערבות?

החוק מונה ארבעה מקרים בלבד שבהם רשאי המשכיר לממש את הערובה שהופקדה בידיו: אי תשלום דמי השכירות במועדם; אי תשלום התשלומים הנוספים שבהם חב השוכר; אי תיקון ליקויים במושכר שנגרמו בשל התנהלות השוכר, או במקרה שבו לא פינה השוכר את הנכס המושכר במועד.

על המשכיר להודיע לשוכר מראש על כוונתו לממש את הערובה ולתת לו זמן סביר תקן בעצמו את הטעון תיקון. ככל שהדבר לא נעשה, רשאי המשכיר לממש את הערובה בתוך 60 ימים מיום השבת המושכר לידיו.

מי אחראי לתקן ליקויים בדירה המושכרת?

החוק החדש מסדיר את סוגיית התיקונים, וקובע כי על השוכר לתקן על חשבונו כל ליקוי בדירה שנגרם בשל שימוש בלתי סביר. כל פגם בנכס שנגרם בשל שימוש סביר – זוהי אחריות המשכיר לתקן, בתוך 30 יום מרגע שקיבל עדכון על הפגם. ככל שמדובר בפגם שתיקונו דחוף, כלומר כזה שאינו מאפשר מגורים סבירים בדירה – על המשכיר לתקן בתוך שלושה ימים בלבד. במקרים שבהם המשכיר לא עשה כן, רשאי השוכר לתקן את הפגם באופן עצמאי, ולהפחית את עלות התיקון משכר הדירה המשולם על ידו.

החוק החדש לא מפרט מהי דירה הראויה להשכרה למגורים.

החוק החדש אינו קובע מהי דירה ראויה למגורים שאותה ניתן להעמיד להשכרה, על דרך השלילה. דירה שאינה ראויה למגורים היא דירה שאינה כוללת מערכת ניקוז, ובכלל זה מערכת לסילוק סדיר של שפכים; דירה שאינה כוללת מערכת לאספקת מי שתיה; דירה שאינה כוללת מערכת חשמל או מערכת תאורה; דירה שאין בה פתחי אוורור ותאורה טבעית, וכן דלתות וחלונות לסגירת הפתחים, ובכלל זאת דלת כניסה ראשית הניתנת לנעילה; דירה הכוללת סיכון בטיחותי או בריאותי בלתי סביר.

החוק החדש לא מספק  חוזה שכירות מחייב, וחבל שכך.

לא, אך התנאים שנקבעים בו, ובכלל זה פירוט התשלומים, גובה הערבות וכו', יחולו על כל חוזה שכירות  אושר בראשית החודש,                       

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: