יום שבת, 23 בינואר 2021, י' שבט ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 08-9255158

חדשות מקומיות ברמלוד נט באר יעקב

החדשות המקומיות באזור

התקדמות נוספת בהליכי שיקום קבוצת אלדד פרי

בית המשפט המחוזי מרכז בלוד, קיבל את בקשת הנאמנים של קבוצת אלדד פרי להארכת צו הקפאת ההליכים בשלושה חודשים נוספים, עד 9 בפברואר 2021 זאת לאחר אישור הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את בקשת הנאמנים של קבוצת אלדד פרי להארכת צו הקפאת ההליכים בשלושה חודשים נוספים, עד 9 בפברואר 2021 זאת לאחר אישור הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

פורסם בתאריך:    מאת:


נכתב על ידי

מערכת רמלוד נט ובאר יעקב

בתמונה: אלדד פרי- מנכ"ל פרי נדל"ן

מהבקשה שהוגשה על ידי הנאמנים מטעם בית המשפט עו"ד אהוד גינדס וגונן קסטנבאום עולה כי תוכנית השיקום הכלכלי של הפרויקטים מתקדמת כמתוכנן וכי לקבוצה יש את האמצעים הכספיים להמשך הפעלת הקבוצה וזאת עוד בטרם השתמשה במחצית הון שהוקצה להבראת החברה על ידי חברת גמי את חיים.

בבקשה מציינים הנאמנים את ההתקדמות בתוכנית השיקום ואת המהלכים המתוכננים: מונתה שמאית לקביעת אומדן עלויות ריאלי ועדכני להשלמת כל אחד מהפרויקטים והיא כבר החלה בעבודתה.

הנאמנים עורכים בימים אלו התחשבנויות שוויונית ומסודרת בעניין יתרת התשלום של החברים בכל אחת מקבוצות הרכישה, חישוב זה יהווה את הבסיס לחלוקה הוגנת של עלויות השלמת כל אחד מהפרויקטים.

מינוי גורם ניהול הנדסי אשר ייתן שירותי תכנון, הנדסה, פיקוח ושיווק עד למסירת הדירות לחברי הקבוצות.

מינוי קבלן מבצע, הסדרת מקורות מימון באמצעות הגופים המממנים הקיימים או אלטרנטיביים,

רישום זכויות המשתתפים במקרקעין בהתאם למתווה של הממונה על חוק המכר ובהמשך שיווק ומכירה של הדירות והנכסים במלאי הקבוצה על מנת ליצור מקורות לתשלום החובות.

עוד ציינו הנאמנים כי יש להם את האמצעים למימון ההפעלה הנדרשת שכן הוצאות ההפעלה הן מצומצמות וכוללת את שירותיהם ושכרם של מספר עובדים מצומצם. כמו כן בקופת הנאמנות ישנם ומצטברים מקורות שונים המאפשרים לממן את הוצאות ההפעלה , בין השאר, כספים שהועברו מחשבונות בנק ביתרות זכות, החזרי מס ועוד. מסיבה זאת הנאמנים לא נדרשו לנצל אלא רק מחצית מהמימון שחברת גמי את חיים העמידה לצורך ההליך.

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: