יום רביעי, 08 ביולי 2020, ט"ז תמוז ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 08-9255158

חדשות לוד ברמלוד נט באר יעקב

חדשות לוד

מגוון ממצאים ייחודיים ללוד בסקר טבע עירוני

בהובלת היחידה לאיכות הסביבה בעיריית לוד נערך בשנה וחצי האחרונות בעיר לוד סקר טבע עירוני מקיף ומרתק, שהתבצע ע"י החברה להגנת הטבע ונתמך ע"י המשרד להגנת הסביבה. הסקר מאפשר ליחידה העירונית לגלות ולהכיר את הפינות בהן הטבע מתמזג ומשתלב במרקם העירוני, ואת המרחבים הפתוחים ובתי הגידול העירוניים. הוא גם הזדמנות לשמור ולטפח את הקיים, לחזק ולחבר את הטבע והעיר.

פורסם בתאריך:    מאת:


נכתב על ידי

מערכת רמלוד נט ובאר יעקב

בתמונה: טבע עירוני בלוד- מבט כללי

מטרת הסקר הייתה למפות את הטבע הייחודי שקיים בלוד, ולייעל את תהליכי התכנון והפיתוח לטובת רווחת והנאת התושבים. הסקר שהתבצע ע"י אקולוגים ומומחים איתר, אפיין, סיווג ומיפה את תשתיות הטבע ואת המערכות האקולוגיות המגוונות בעיר. הוא נערך על פני כל חלקיה ושכונותיה של העיר והתגלו בו ממצאים ייחודיים רבים מהם ניתן ללמוד ולהעשיר את הידע וההיכרות עם הסביבה.  
היחידה לאיכות הסביבה בעיריית לוד פרסמה את נתוני הסקר: הוא התבצע על פני 3,376 דונם שטח פתוח המהווים כ-28% משטח המוניציפאלי של העיר כולה. השטח, חולק ל-17 אתרים, כאשר האתר הקטן ביותר שנסקר הוא בגודל 13.5 דונם - גן גנדי, והגדול ביותר הינו 1,220 דונם - שדות גינתון. 

זוג ברכיות שנמצאו באחת מבריכות החורף בלוד
עוד פורסם, כי בעיר נמצאו 233 ממצאים נקודתיים הכוללים - צומח, בריכות חורף, אתרי פריחה, מבנים וממצאים ארכיאולוגיים. 351 מיני צומח – מתוכם 4 מינים בסכנת הכחדה: שרוכנית החוף, ניסמנית קיפחת, גלונית פלשתית, לששית מקומטת. 61 עצים מיוחדים - בעיקר עצי שיזף מצוי, 22 אתרי פריחה. 145 מיני בעלי חיים – 109 מיני ציפורים, 17 מיני פרפרים, 8 מיני זוחלים, 6 מיני יונקים, 3 מיני דו-חיים, מין אחד של סרטן ירוד נדיר, מתוכם 7 מינים בסכנת הכחדה.
"מתוך הסקר למדנו שהעיר שלנו מאופיינת בבריכות חורף רבות בהם עושר מינים וצומח, המאופיינים גם במרבדי פריחה ייחודיים ובצמחיית כתלים נדירה", אומרים ביחידה. 
"תוצרי הסקר חשובים מאוד לאור הפיתוח והצמיחה של העיר, והם ישמשו בתכנון ופיתוח העיר תוך שמירה על הטבע והמינים המגוונים בעיר. חיבור התושבים לטבע חיזוק הקהילה, מיתון מפגעים סביבתיים, מיתון טמפרטורה וניהול נגר עירוני למען איכות חיים, וסביבה בריאה", הוסיפו.
הממצאים ממחישים את ערכי השטחים הפתוחים, את מגוון בתי הגידול ועושר המינים הקיים בעיר: מיני צמחים, חרקים, זוחלים וציפורים. כמו כן נמצאו מינים ייחודיים שישנם בעיר ומינים בסכנת הכחדה בארץ אשר מצליחים להתקיים ברחבי העיר לוד. בהם שרוכנית החוף (מין אדום בסכנת הכחדה שנמצא בנקודת איתור חדשה), תריסן הקשקש (מין סרטן נדיר המתרבה רק בבריכות חורף ותיקות וקבועות), קרפדה ירוקה ועוד.
בוועדה המסכמת את ממצאי הסקר בה לקחו חלק: מנכ"ל העירייה, מנהלי אגפים שונים (תפעול, חינוך, הנדסה, אדריכלית) ומנהלי מחלקות שונות בעירייה, כולל נציגים מהמשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע. 
מנכ"ל העירייה אהרון אטיאס התייחס לממצאים: "מפתיע לראות את כל המגוון הזה אצלנו בעיר, אני מבקש מכולם לקחת את ממצאי הסקר ולשמר אותם, כבסיס שימושי לתכנון עירוני בר-קיימא, התומך בשמירת הטבע והמגוון הביולוגי, למען הקהילה ורווחת הציבור, בריאות וחינוך סביבתי".
כחלק מההנגשה והחשיפה של הטבע בעיר עלתה לאתר העירייה "מפה אינטראקטיבית" שמציגה את כלל האתרים ואת המידע והידע עבור כל ממצא ואתר בעיר. בזאת, הצטרפה העיר לוד לרשת מפות ארצית ולמאמץ לאומי להשלמת מסד נתונים לתשתיות טבע עירוניות בישראל.

https://mapateva.org.il/Apps/StoryTelling/Cascade_Lod/index.html
אנו מזמינים את התושבים לסייר ולגלות את הטבע הקרוב לבית ולשמור עליו! 

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: