יום ראשון, 05 בדצמבר 2021, א' טבת ה' תשפ"ב
לפרסום חייגו: 08-9255158

חדשות רמלה ברמלוד נט באר יעקב

חדשות רמלה

הופקדה תוכנית להקמת שכונת מגורים על שטח המחנה הצבאי "רחבעם" ברמלה

יו''ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז, שירה ברנד: "מדובר בתוכנית חשובה המיישמת את החלטת הממשלה לפינוי מחנות צה''ל במחוז המרכז. תכנון המתחם נשען על ראייה תכנונית רחבה וניתן דגש מיוחד על פיתוח המתחם כרקמה עירונית פעילה שממשיכה את הרקמה הקיימת תוך  יצירת צירי הולכי רגל ורכיבת אופניים להגברת הנגישות , עירוב שימושי תעסוקה, מסחר, שימור ותיירות והקצאת שטחים ציבוריים לצרכי השכונה והסביבה".

פורסם בתאריך:    מאת:


נכתב על ידי

מערכת רמלוד נט ובאר יעקב

התמונה: הדמיה- מתחם רחבעם

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז, בראשות שירה ברנד, החליטה להפקיד את התוכנית שביוזמת רשות מקרקעי ישראל להקמת שכונת מגורים חדשה על  שטחי המחנה הצבאי "רחבעם" המתפנה ברמלה.  

התוכנית הינה על  שטח כולל של כ-378 דונם, והיא ממוקמת במתחם שבין הכבישים 40 מצפון ו-431 מדרום ושכונת "קריית האומנים" ממזרח. 

הדמיה- מתחם רחבעם

התוכנית כוללת 2,500 יחידות דיור שיוקמו במבני מגורים בני 8-16 קומות. מתוך כלל יחידות הדיור, 625 יוקצו עבור דירות קטנות יחידות, ובנוסף יוקצו 300 יחידות דיור עבור דיור מוגן. מלבד יחידות הדיור, התוכנית כוללת כ-77 דונם שטח עבור מבני ציבור, כ-7 דונם עבור שטחי ספורט ונופש וכ- 46 דונם שטחים פתוחים. כמו כן, בחלק הצפוני של התוכנית, יוקצה שטח של 46 דונם לטובת הקמת מתחם התעסוקה ובו יוקמו 4 מגדלים בני 20 קומות. 

ההחלטה כללה גם התייחסות רחבה למבני השימור הייחודיים מתקופת המנדט הבריטי הבנויים אבן, לעצים הקיימים ומרחב הנופי שהיה חלק מהמחנה המקורי ומשתלב בבינוי החדש.

תכנון המתחם מתבסס על התפיסה התכנונית שנקבעה בתוכנית שאושרה בשנת 2020 למתחם המחנה הצבאי "רחבעם", אשר הסדירה את גבולות המקרקעין במחנה הצבאי הנדרש לפעילות היחידות השונות ובכלל זה את אזורי המחנה ההיסטורי, השטחים הגובלים במחנה והתשתיות בסביבתו. 

התכנון המוצע ממשיך את הרקמה הבנויה בשכונת קריית האומנים ומתחבר אליה באמצעות רשת דרכים חדשה שמתחברת לרשת הקיימת בשכונה, שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים שמחברים את המגורים למוקדי התעסוקה ושטחי התעסוקה בתכנית.

יו''ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז, שירה ברנד: "מדובר בתוכנית חשובה המיישמת את החלטת הממשלה לפינוי מחנות צה''ל במחוז המרכז. תכנון המתחם נשען על ראייה תכנונית רחבה וניתן דגש מיוחד על פיתוח המתחם כרקמה עירונית פעילה שממשיכה את הרקמה הקיימת תוך  יצירת צירי הולכי רגל ורכיבת אופניים להגברת הנגישות , עירוב שימושי תעסוקה, מסחר, שימור ותיירות והקצאת שטחים ציבוריים לצרכי השכונה והסביבה". 

התוכנית נערכה על ידי משרד מילוסלבסקי אדריכלים.

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: