יום רביעי, 07 ביוני 2023, י"ח סיון ה' תשפ"ג
לפרסום חייגו: 08-9255158

חדשות מקומיות ברמלוד נט באר יעקב

החדשות המקומיות באזור

תוצאות שיא ל"אאורה" בשנת 2022 צפוי המשך צמיחה חזקה גם בשנת 2023

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל אאורה: "תוצאות השיא נובעות מאסטרטגיה של מיקוד בהתחדשות עירונית, אשר יתרונותיה בולטים לנוכח תנאי המאקרו וסביבת הריבית. אנו מצליחים לשמור על גמישות פיננסית מקסימלית, הקטנת היקף החוב והקטנת עלויות המימון, תוך מכירה מוקדמת של כ-30% מיח"ד בפרויקטים בשיווק, ללא צורך בריתוק הון המכביד על הפעילות.

פורסם בתאריך:    מאת:


נכתב על ידי

מערכת רמלוד נט ובאר יעקב

בתמונה: יעקב אטרקצ'י, בועידת השלטון המקומי של וואלה ו-103 FM (צילום: ראובן קסטרו).

המיקוד והובלת שוק ההתחדשות העירונית בישראל, עם מכירה מוקדמת בפרויקטים טרום הביצוע, מאפשרת לחברה גמישות פיננסית מקסימלית, הקטנת מינוף, עלויות מימון נמוכות, ללא צורך בריתוק הון משמעותי – אסטרטגיה המהווה יתרון מובנה, בעיקר בתנאי השוק הנוכחים.

הרווח הכולל של "אאורה" הסתכם לכ-144 מיליון ש"ח, הון עצמי עלה ב-29% לשיא של 670 מיליון ש"ח, וצפוי לחצות רף של 1 מיליארד ש"ח תוך שנתיים, הון ל-CAP הסתכם ב- 45.6% ; הון למאזן הסתכם ב-25.7%
אאורה היא החברה היחידה בישראל שסיימה בשנה קודמת שני פרויקטי ענק של התחדשות עירונית בהיקף כולל של כ-1,600 יח"ד. כמו כן, כיום 13 פרויקטים נוספים בשלבי הקמה, ביצוע ושיווקֿֿֿ.

בטקס הנחת אבן פינה לבניין הדירות במקום הבניין שקרס בחולון.(צילום:שוקה כהן)

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל אאורה: "תוצאות השיא נובעות מאסטרטגיה של מיקוד בהתחדשות עירונית, אשר יתרונותיה בולטים לנוכח תנאי המאקרו וסביבת הריבית. אנו מצליחים לשמור על גמישות פיננסית מקסימלית, הקטנת היקף החוב והקטנת עלויות המימון, תוך מכירה מוקדמת של כ-30% מיח"ד בפרויקטים בשיווק, ללא צורך בריתוק הון המכביד על הפעילות.

בשנת 2022 נמכרו 525 יח"ד תמורת כ-1.6 מיליארד שקל, זאת בהשוואה ל-553 יח"ד (מתוכן, 279 יח"ד במסגרת עסקה מבנה), תמורת 1.08 מיליארד שקל, בתקופה המקבילה אשתקד - העלייה נובעת משינוי באזורי המכירה ועליית מחירי הדירות.

יכולת תפעולית למימוש פרויקטים רציף ומואץ – החברה סיימה שני פרויקטים, בקריית אונו ויהוד עם סך של 1,572 יח"ד וכ-5,200 מ"ר שטחי מסחר ומבני ציבור, במקביל פתחה השנה לשיווק  6 פרויקטים עם כ-1,500 יח"ד. לחברה כיום 1,490 יח"ד מכורות, מתוך 2,589 יח"ד לשיווק

מלאי אדיר נוסף של יח"ד זמינות למכירה - במהלך השנה הקרובה, צפויים להיות זמינים לבניה/שיווק 11 פרויקטים נוספים – עם סך של כ-3,796 יח"ד לביצוע, מתוכן כ-3,167 יח"ד לשיווק. החברה מקדמת 64 פרויקטים נוספים, הנמצאים בשלבי תכנון שונים

סך כל מלאי יח"ד עלה ל-39,191 יח"ד מתוכן 30,267 יח"ד לשיווק

איתנות פיננסית: ההון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עלה לשיא של 652 מיליון שקל, עליה של כ-132 מיליון שקל בהשוואה לסוף שנה קודמת; המינוף של החברה ירד משמעותית וההון ל-CAP עלה ל-45.6%

שיעור הרווח הגולמי ממכירת יח"ד מתחילת השנה עלה ל-16.5% והסתכם ב-139.5  מיליון שקל. החברה צפויה להכיר עד שנת 2027 ברווח גולמי בפרויקטים בהם החל שיווק/ביצוע ובפרויקטים ברישוי מתקדם לקראת הוצאת היתרי בנייה  של כ-2.7 מיליארד שקל.

הרווח הכולל בשנת 2022 הסתכם בכ-144 מיליון שקל, עליה של 32%

בשנת 2022 חולק דיבידנד בסך 14 מיליון שקל והוכרז כעת דיבידנד נוסף בהיקף של 8 מיליון שקל

החברה מצפה בשנים הקרובות עם הפרויקטים ברישוי מתקדם והפרויקטים עם רוב מיוחס ותכנון מתקדם לרווח גולמי בהיקף 5.4  מיליארד שקל שיוכר בשנים הקרובות

תנופת הפעילות של החברה יוצרת עניין בקרב גופים מוסדיים והחברה בוחנת שיתופי פעולה אסטרטגיים עמם.

הקמת שטחים מניבים למסחר ותעסוקה במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית צפויים להביא לרווחי שיערוך משמעותיים.

עוד הוסיף יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל אאורה: "  לאור אסטרטגית המיקוד שלנו בהתחדשות עירונית זו ופתיחת פרויקטים לשיווק והתחלת ביצוע של אלפי יח"ד אנו ממוצבים כאחת מחברות הנדל"ן הגדולות בישראל עם צמיחה מתמשכת בשנת 2023 והלאה. יש לנו ביטחון רבה בעתיד של החברה והיעדים שלנו הם הגעה לרף מכירה של 1,000 יח"ד בשנה, הכרה ברווחיות גולמית בהיקף 2.5 מיליארד שקל עד שנת 2027 וחציית רף של 1 מיליארד שקל הון עצמי כבר בשנת 2024. החברה מגשימה את חזונה עם 6 פרויקטים שנכנסו לשיווק ב-2022 ויכנסו לביצוע בחציון הראשון לשנת 2023, דבר היבוא לידי ביטוי בתוצאותיה הכספיות של החברה כבר בדוחות של 2023. עוד החברה מקדמת 13 פרויקטים שצפויים לצאת לשיווק ברובם בשנת 2023 ואף הם יוסיפו תרומה משמעותית לתוצאות החברה החל מהחציון השני לשנת 2023. עם פרסום התוצאות החזקות הכרזנו על דיבידנד של 8 מיליון שקל שיחולק לבעלי המניות השנה, בנוסף לדיבידנד בסך 14 מיליון שקל שחולק בשנה קודמת כך שאנו ממוקדים בהמשך יצירת ערך לבעלי המניות של החברה." 

חברת "אאורה השקעות", חברה מובילה בייזום בניה למגורים בישראל בעלת התמחות בייזום, תכנון והקמה של מתחמי התחדשות עירונית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות, מדווחת על תוצאות שיא ב-2022 ומצפה לשנה חזקה נוספת. אאורה מבססת רציפות מתמשכת במספר רב של פרויקטים שנמצאים משלב התכנון, הביצוע, השיווק ועד אכלוס סופי.

נקודות מרכזיות מהדוחות הכספיים:

בשנת 2022 החברה מדווחת על מכירות של 525 יח"ד, תמורת 1.6 מיליארד שקל, זאת בהשוואה למכירתן של 553 יח"ד (מתוכן, 279 יח"ד במסגרת עסקה מבנה), תמורת 1.08 מיליארד שקל - העליה נובעת משינוי באזורי המכירה ועליית מחירי הדירות. תנופת המכירות צפויה להימשך - לחברה מלאי זמין למכירה של אלפי יח"ד בפרויקטים הקיימים, אשר יגדל עם פתיחת הפרויקטים הנוספים.

הרווח הגולמי בשנת 2022 ממכירת יח"ד עלה ל-138 מיליון שקל, עליה של 8%, בהשוואה ל-127 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ממכירת יח"ד בתקופת הדוח עלה ל-16.3%, בהשוואה ל-15.6% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי בשנת 2022 עלה ל-141 מיליון שקל, עליה של 24%, בהשוואה ל-113 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה חצה הסתכם לשיא של 652 מיליון שקל, עליה של כ-132 מיליון שקל בהשוואה להון עצמי של 520 מיליון שקל בסוף שנה קודמת. החברה מצפה כי ההון העצמי של החברה ימשיך לעלות גם ברבעונים הקרובים וצפוי לחצות רף של 1 מיליארד שקל בשנת 2024. החברה מציגה גידול עקבי בהון ל-CAP, נטו, שעלה ל-45.6% בהשוואה להון ל-CAP, נטו של 40.7% ב-31.12.21.

החברה מדווחת על שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים והפיננסיים של החברה, במהלך תקופת הדוח דירוג החברה ואג"ח החברה עלה ל- A3.il אופק יציב והחברה שואפת להמשיך ולהעלות את הדירוג. החברה שומרת על נזילות גבוהה - נכון ל-31.12.2022 מזומנים שווי מזומנים ופיקדונות מוגבלים בשימוש וני"ע סחירים הסתכמו לסך של 366 מיליון שקל.

רווח גולמי בפרויקטים בביצוע ושיווק, שטרם הוכר וצפוי להכרה בשנים 2022-2027 בהיקף של כ-2.7 מיליארד שקל. סה"כ מצפה החברה לרווח גולמי שיוכר עד 2030 בהיקף של כ-5.4 מיליארד שקל.

נכון למועד אישור הדוח, החברה יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 88 פרויקטים הכוללים כ-39,191 יח"ד למגורים (חלקה האפקטיבי לשיווק של החברה כ-30,267 יח"ד). מתוך סך כל הפרויקטים, 79 פרויקטים הינם בתחום ההתחדשות העירונית אשר במסגרתם תבנה החברה כ- 34,704 יח"ד (חלקה האפקטיבי של החברה כ- 25,949 יח"ד). צבר הפרויקטים והיח"ד מבטיח את צמיחת החברה לעשור הקרוב.

החברה פועלת להקמת סך של כ- 61,000 מ"ר שטחים מסחריים, משרדים ומגורים להשכרה לז"א, ב-20 פרויקטים, אותם תחזיק כזרוע מניבה אשר צפויים להניב NOI בסך של כ-70 מיליון שקל לשנה, בהדרגתיות החל משנת 2025. בפרויקטים בתכנון ופרויקטים חדשים מתכוונת החברה לקדם שטחים מסחריים נוספים שעשויים להרחיב את הזרוע המניבה אותה מקדמת החברה. ההקמה והתזרים השוטך מהנכסים צפוי לייצר רווחי שיערוך בהיקפים משמעותיים.

דירוג החברה עלה ל-A3 עם אופק יציב ומגמת הצמיחה בשנה הקרובה תומכת במגמת עליית הדירוג.

קישור לאתר קשרי המשקיעים של החברה:  https://ir.auraisrael.co.il

אודות אאורה:

"אאורה מחדשים את ישראל "הינה החברה המובילה בייזום בניה למגורים בישראל עם התמחות בייזום, תכנון והקמה של מתחמי התחדשות עירונית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות. אאורה היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב וכלולה במדד ת"א 90.

התמונות מתוך מצגת משקיעים 19.3.2023

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: